Strategier för internationalisering och global expansion av verksamheter

Handla fonder & aktier bild

Med nästintill universell tillgång till internet och den pågående digitaliseringen, har internationalisering blivit mer relevant än någonsin tidigare. Förr krävdes det oftast betydande resurser för att få sålt och distribuera sina produkter globalt. Visserligen är konkreta gods som till exempel mat, vatten, fysiska varor och andra nödvändigheter fortfarande i behov av betydande infrastruktur och logistiska nätverk, men många produkter har övergått till den digitala spelplanen helt och hållet. 

Oavsett om din verksamhet hanterar fysiska varor eller enbart existerar digitalt så kommer internationalisering med många fördelar. Man tjänar på att så många som möjligt vet vad man har att erbjuda.

ERP-system

ERP står för Enterprise Resource Planning och är ett viktigt verktyg för de företag och organisationer som vill expandera på ett internationellt plan. ERP-system kan kortfattat beskrivas som program som integrerar och sammanväver diverse affärsprocesser i en och samma digitala miljö. Istället för många separata system som ofta har svårt att kommunicera sinsemellan får man en enhetlig plattform som kan hantera saker som till exempel leveranser, kundtjänst, ekonomi och produktionsstyrning. 

ERP-system som till exempel Netsuite gör det dessutom möjligt att upprätthålla effektiv drift på olika geografiska platser och se till så att globalt distribuerade system kan samverka.

Efterforskning

Innan man gör entré på en ny marknad är det väsentligt att grundligt undersöka den befintliga (om någon) marknaden på platsen man ämnar expandera till. Typen av produkt du planerar att sälja kanske redan finns, eller så är efterfrågan för liten för att rättfärdiga expansion. Här finns det såklart möjlighet att vara kreativ. Har man resurserna kanske det är relevant att köpa upp konkurrens eller samverka med dem för att skapa ömsesidiga fördelar. 

I vilket fall som helst måste man förstå lokala konsumentmönster, efterfrågan, ekonomiska omständigheter och konkurrens innan man överhuvudtaget överväger att sätta foten på ny mark. Utför marknadsundersökningar och identifiera risker och anpassa sedan dina strategier därefter. På så sätt får du en bild av en lämplig inträdesstrategi på marknaden.

Lokalisering

Människan är i grund och botten kulturellt betingad – oavsett vem man är eller var man befinner sig. Att förstå den lokala kulturen är väsentligt för att smidigt kunna manövrera en eventuell expansion. Man måste kunna respektera lokala seder, traditioner och följa etablerad etikett. 

Genom att på riktigt försöka bli en del av kulturen dit man expanderar kan man enklare bygga starka relationer med lokala aktörer. Lokalisering är alltså någonting som består av mycket mer än enbart översättning. Man måste kunna anpassa sina produkter, sin marknadsföring och kundbemötande på ett lämpligt sätt. Att justera priser är givetvis också någonting som måste göras.

Övrigt

Internationalisering kan vara svårhanterlig. Speciellt om man expanderar vitt och brett. Det finns oerhört mycket att tänka på – bra mycket mer än enbart det vi har lyft i denna artikel. Utöver det vi nämnt ovan måste man förstå och följa lokala lagar, regler och bestämmelser, skapa en stabil och flexibel leveranskedja och samarbeta med lokala aktörer. Vidare måste man träna sina anställda för att hantera nya situationer och förhållanden. Ju bredare man sträcker sin verksamhet, desto mer komplext blir analys och övervakning av situationen. Därför är det viktigt att förbereda sig väl och använda rätt system!

0 Shares:
Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Du kan också gilla