Något som kanske den stora massan av alla de människor som finns i Sverige och på övriga jorden inte känner till kan vara vad friganism är. Detta är ett uttryck som har skapats under senare tid och som handlar om att inte ser till det kommersiella syftet när det handlar om att köpa den mat som du senare ska äta. Många människor ser ned på detta och i vissa fall kan det finnas en stor förståelse för det. De som ägnar sig åt friganism brukar heller inte vara de människor som verkligen vill att detta ska vara något som behöver finns. Det enda de gör är att ta tillvara på allt det överskott inom produktionen av mat som finns i Sverige och andra delar av världen.

På denna sida kommer du att kunna läsa om vad friganism egentligen är, varför det har uppstått och samtidigt hur roligt det är att egentligen hämta sin mat ur de containrar som butikerna ofta slänger det överskott som inte säljs i butiken i. Detta är nog inget som tilltalar den stora massan och kanske inte heller de som ägnar sig åt det. Läser du vidare om vad som finns att skriva inom detta område kanske du får veta mera om vad detta område verkligen handlar om. På så sätt kan du också bli en upplyst människa i samhället gällande hur mycket mat som verkligen slängs varje dag istället för att kunna komma till de personer som verkligen har ett behov av den. Överskottet är stort.