Känns det bra att hämta din mat i en container?

get your food in a containerFör alla som valt att sätta sig upp mot den överproduktion som idag finns av de livsmedel du finner i butikerna, finns det inte så många val att välja mellan. Numera har det skapats en rörelse som går under namnet friganism och består av friganer som har vigt sitt liv åt att ta vara på alla de livsmedel som butikerna slänger. Det medför att många av dessa finner sin mat i de olika containrar som butikerna måste slänga dessa produkter i, och frågan är om det verkligen känns bra för alla de människor som gör det att leta efter sin mat i soporna?

Naturligtvis gör de flesta inom dessa grupper inte detta för att de känner sig nöjda med det. Det finns naturligtvis de som ser alla de fördelar som detta medför gällande bra mat till ingen som helst kostnad. De flesta friganer som finns utför detta på grund av en avsky mot att samhället inte förstår vad det är som händer och att ingen vill vara den som går emot de starka krafterna som styr marknaden och sätta ett stopp för all den överproduktion som finns. Om någon skulle våga göra det skulle både friganer och många andra kunna leva ett lyckligare liv.

Det är heller inte som många tror att det bara är fattiga människor som ägnar sig åt friganism. Tvärtom är det istället många av de människor som har ett bra och rikt liv som har insett hur illa det är att slänga mat som fortfarande kan ätas. Här vill de helt enkelt påvisa att detta är något som inte kan få fortsätta samt få ögonen i maktens korridorer att öppnas och inse vad som verkligen kan göras med detta stora matberg som överproduceras för att sedan bara slängas bort. Alla kan bli bättre på att hushålla.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *