Är friganism en livsstil?

Is FREEGANISM a lifestylePå frågan om friganism är en livsstil kommer det att finnas olika svar på detta. För alla som är verksamma inom friganismen och tar vara på den mat som dagligen slängs, kommer det att i grund och botten vara en livsstil i längden. Dessa personer försöker också ofta spara energi, hushålla med naturens resurser, köpa kläder second hand osv. Frågan kanske istället är vad samhället ska göra för att få detta stora problem att bli mindre. Här talas det om en livsstil som egentligen har uppkommit av en likgiltighet som egentligen inte skulle vara ett så stort problem. Det är alltså upp till samhället och alla de människor som lever i det att sätta ett stopp.

Att vara den som tar hand om mat och livsmedel som dagligen kastas är inget som skulle vara klassat som en livsstil. Överproduktion är heller inte något som enligt lag skulle vara tillåtet. Här handlar det i grund och botten om ett mycket oansvarigt sätt att ta del av allt det som finns att producera för att sedan upptäcka att det egentligen inte fanns ett behov av denna produktion. Vad måste till för att denna livsstil ska få ett slut och att insikten om att vara sparsamma med det som finns ska komma alla till kännedom?

I och med att alla lever i ett samhälle som är uppställt av lagar kommer detta att vara något som kan användas för att reglera den överproduktion av livsmedel som finns. Om det skulle sättas upp nya lagar för hur stor en produktion i relation till den beräknade försäljningen skulle få vara, skulle detta problem kunna bli mycket mindre. Här gäller det till att se till vad som är rätt och fel och inte enbart se till de kommersiella krafterna som styr dagens marknad inom produktionen av livsmedel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *